Members meeting and candidates for the new IASPM-Benelux board

Dear IASPM Benelux members, On Friday, November 30, 2018, we will host our annual members meeting during the Elvis Lives in Amsterdamconference (Nov. 29- Dec. 1) hosted by the University of Amsterdam. During this meeting, we will update you on IASPM events and current business as well as hold the elections for new board members.Continue reading “Members meeting and candidates for the new IASPM-Benelux board”

Nieuw bestuur IASPM Benelux & notulen ALV

Beste IASPM-leden, Vlak voor de zomer was er een Algemene Ledenvergardering waarbij het belangrijkste agendapunt de bestuurswissel was. Het nieuwe bestuur van de IASPM Benelux bestaat uit: – Kristin McGee, voorzitter – Koos Zwaan, secretaris – Pauwke Berkers, penningmeester en ledenadministratie – Melanie Schiller, communicatie/webmaster NL (met speciale aandacht voor studenten en promovendi) -Pedro deContinue reading “Nieuw bestuur IASPM Benelux & notulen ALV”

Presentatie en Notulen ALV IASPM Benelux 14 april 2011

Tijdens het IASPM Benelux symposium in Haarlem vond de algemene ledenvergadering (ALV) van de IASPM benelux plaats. Secretaris Koos Zwaan heeft voor deze ALV een presentatie gemaakt met hierin het financiele jaarverslag van 2009 en 2010 en het ledenverloop over de jaren 2005-2010. Deze presentatie┬ákun je hier downloaden. De notulen, gemaakt door lid Linda Duits,Continue reading “Presentatie en Notulen ALV IASPM Benelux 14 april 2011”