IASPM Benelux Popular Music Scriptieprijs 2017

(English version below)

De Benelux branche van de International Association for the Study of Popular Music (IASPM) nodigt studenten uit om hun scriptie in te sturen voor de Bachelors and Masters Popular Music scriptieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan studenten die excellent onderzoek hebben uitgevoerd over een onderwerp gerelateerd aan populaire muziek. De prijs wordt toegekend aan de best geschreven BA en MA-scriptie. De winnende scriptie bevat één of meer relevante perspectieven die een breed scala aan academische en vakgebieden kunnen weerspiegelen, waaronder, maar niet beperkt tot, sociologie, musicologie, media studies, etnomusicologie, culturele studies, journalistiek, economie en/of geschiedenis. In het algemeen moet uit de scriptie de belangrijke rol blijken die populaire muziek uitoefent in cultuur en samenleving. Zowel de BA als de MA-scriptie moeten in het Nederlands of in het Engels zijn geschreven. De ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury die bestaat uit vooraanstaande academici en professionals uit de Nederlandse muziekindustrie.

De winnende MA-student wordt gevraagd een korte lezing te verzorgen over zijn of haar onderzoek tijdens de IASPM-studentenconferentie in het voorjaar van 2018.

Richtlijnen

Alle inzendingen dienen per 1 december 2017 als pdf te zijn ingediend via webmasteriaspmbenelux@gmail.com

De digitale inzending bestaat uit:

 1. Een geanonimiseerde versie van de BA of MA-scriptie:
 2. Titel van de thesis
 3. Een korte samenvatting (200-300 woorden)
 4. De volledige tekst van de scriptie (verwijder alle passages die verwijzen naar de eigen naam of de naam van de universiteit om een ​​anonieme beoordeling te waarborgen)
 1. Een afzonderlijke titelpagina met:
 2. Naam van de student
 3. Studenteninstelling en hoofdvak
 4. Thesis begeleider
 5. Begindatum van de studie
 6. Datum van toekenning van het diploma (BA, MA of Pre-Master)
 7. E-mailadres en postadres van de student
 1. Een digitale kopie van het behaalde diploma (van 2017).

ENGLISH VERSION

IASPM Benelux Popular Music Thesis Prize 2017

The International Association for the Study of Popular Music Benelux invites student applicants to apply for the Bachelors and Masters Popular Music Thesis Prize. This prize honors outstanding research by students writing about popular music. The prize is intended to award the best-researched and best-written BA and MA thesis on some subject related to popular music. The winning thesis will incorporate one or more relevant perspectives which might reflect a broad range of academic and professional fields including, but not limited to sociology, musicology, media studies, ethnomusicology, cultural studies, journalism, economics and/or history. In general, the thesis must highlight the important role that popular music performs within culture and society. Both the BA and MA thesis must be written in either Dutch or English. Theses will be judged by a well-respected jury of members comprised of academics and professionals from the Dutch music world.

The winning MA student will be asked to present a short lecture on her/his research during the IASPM student conference in the spring of 2018.

Guidelines

All materials must be submitted by December 1st, 2017 in pdf form to webmasteriaspmbenelux@gmail.com

Include in your digital application:

 1. BA or MA Thesis including:
 2. Title of thesis
 3. Short abstract (200-300 words)
 4. Full thesis text (please cross out any passages referring to your name or your university name on the thesis to ensure anonymity)
 5. Separate Title Page with:
 6. Student’s name
 7. Student’s institution and major
 8. Thesis supervisor
 9. Education period (study dates)
 10. Degree granted (BA, MA or Pre-Master)
 11. Student’s email and address
 12. A digital copy of the student’s Graduation Certificate (from 2017).

Met vriendelijke groet,

Kristin McGee (voorzitter IASPM Benelux)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: