Eindelijk zijn ze er dan, de proceedings van het IASPM Benelux symposium dat gehouden werd in april 2011 bij de hogeschool Inholland in Haarlem. Zie bijgevoegde pdf.

Proceedings IASPM Benelux conference April 2011

Hartelijke groet,
Koos Zwaan
Secretaris IASPM Benelux

Advertisements