Europese onderzoekssubsidies geschrapt? Onderteken de petitie!

De Europese Commissie is van plan om in het volgende Framework programma de mogelijkheden voor onderzoekssubsidies binnen de geesteswetenschap en de sociale wetenschap te schrappen. Als je het hier niet mee eens bent, teken dan de open brief . Graag ook verder verspreiden in je eigen (academische) netwerk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: