Vlaamse case-study over Jo Vally, een onderzoek naar fans en pers

Dit stuk verscheen eerst op Dieponderzoek.nl en is van de hand van IASPM-lid Linda Duits. Het werd hier geplaatst met haar toestemming.

Wetenschappelijke studies over fans richten zich vaak op de Angelsaksische wereld en kiezen daarbij vaak voor jongeren, hippe subculturen of geeks. Hilde van den Bulck en Jasmijn van Gorp vroegen zich af wat een lokaal element toevoegt aan de kennis over fans. Zij onderzochten daarom de fans van de Vlaamse schlager-zanger Jo Vally [abstract]. Net als zijn Nederlandse equivalenten kenmerkt Vally zich door veel direct met zijn fans (voornamelijk oudere vrouwen) zoals te zien is op deze fanwebsite. Vally had in 2009 een realitysoap en probeerde daar extra aandacht voor te generen met een vermeende huwelijkscrisis. Dit vormt de case voor het onderzoek, dat gebaseerd is op inhoudsanalyse en interviews.

De analyse laat zien dat Vlaamse roddelbladen sterk verschillen van Britse: de roddelbladen kiezen de kant van Vally en brengen de scheiding op een positieve manier. Vlaamse kranten stellen zich kritisch op en proberen de relatie tussen roddelbladen, de realitysoap en gratis publiciteit kritisch aan de kaak te stellen. De interviews met de fans laten zien dat de fans zeer divers zijn en een verschillende mate van nabijheid met hun idool beleven: van de hardcore-fan tot de af-en-toe luisteraar, waarbij de laatste duidelijk een middenklasse-vertoog hanteren waarmee zij meer afstand nemen van het object van hun fandom.

Het is opvallend dat zowel de gematigde fans als de Vlaamse kranten wel interesse in Vally hebben, maar dat met een ironische afstand doen. Door Vally’s lage status als C-celeb te bespotten distantiëren zij zich van de celebrity cultuur, terwijl zij deze cultuur tegelijkertijd in stand houden. De onderzoekers concluderen dit het hele incident evenwel niets veranderd heeft aan de relatie tussen media, beroemdheid en fans. De actieve fans lezen dit soort kranten niet, de roddelbladen trekken zich niets van de kritiek aan en de kwaliteitskranten besteden ondanks hun dedain nog steeds veel aandacht aan beroemdheden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: