Via de mail zijn alle leden gevraagd de contributie voor 2011 te betalen.

Mocht je de informatie m.b.t. de betaling niet meer terug kunnen vinden, zie hieronder alle benodigde informatie. Graag zien we je betaling vóór 10 juni a.s. tegemoet.

De lidmaatschapstarieven voor de periode 2011 zijn:
– Individuele leden                                         € 25,- per jaar
– Studenten en uitkeringsgerechtigden      € 10,- per jaar
 
Dit bedrag kan worden overgemaakt op Postbank rekening 745939 t.n.v. IASPM Benelux, Amsterdam, onder vermelding van ‘lidmaatschap 2011’ en je voor- en achternaam.
Het benodigde IBAN nummer voor betalingen van buiten Nederland is: NL 55 PSTB 0000 745939 en de bijbehorende BIC code is: PSTBNL21.