Presentatie en Notulen ALV IASPM Benelux 14 april 2011

Tijdens het IASPM Benelux symposium in Haarlem vond de algemene ledenvergadering (ALV) van de IASPM benelux plaats. Secretaris Koos Zwaan heeft voor deze ALV een presentatie gemaakt met hierin het financiele jaarverslag van 2009 en 2010 en het ledenverloop over de jaren 2005-2010. Deze presentatie kun je hier downloaden. De notulen, gemaakt door lid Linda Duits, kun je hier downloaden.

Commentaar op de notulen of de genomen besluiten kun je richten aan secretaris Koos Zwaan (koos.zwaan[at]gmail.com).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: